AdresHal Mah. Turgut Özal Bulv. Mertoç Sitesi E Blok No:131 Akdeniz / MERSİN

PESTİSİT NEDİR?

Gıda maddelerinin üretimi, tüketimi, depolanmaları esnasında gıdalara zarar veren mikroorganizma ve zararlıları uzaklaştırmak veya yok etmek, bunlara ilave olarak bitkilerin büyümesini düzenlemek amacıyla da kullanılabilen, gıdalara veya doğrudan insan ve hayvanlara hastalık etmeni taşıyan halk sağlığı zararlılarını kontrol etmek amacıyla kullanılan, kimyasal ya da biyolojik ürünlerin tümüne pestisit adı verilmektedir.

Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroplar olabilir.

PESTİSİT ANALİZLERİ NEDEN YAPILMALIDIR?

Tarımsal ilaçların kullanımı, bir taraftan tarımsal üretimi artırırken diğer taraftan bilinçsiz ve hatalı kullanım sonucu doğrudan ya da dolaylı yollardan insan ve çevre sağlığı problemlerini de beraberinde getirmektedir. Pestisitler tavsiye edilen dozların üzerinde kullanıldıklarında, gereğinden fazla sayıda ilaçlama yapıldığında, gerekmediği halde birden fazla ilaç karıştırılarak kullanıldığında veya son ilaçlama ile hasat dönemi arasında bırakılması gereken süreye riayet edilmediği durumlarda gıda maddelerinde fazla miktarda kalıntı bırakabilirler. Yüksek dozda pestisit kalıntısı içeren gıdalarla beslenen insanlarda ve çevredeki diğer canlılarda akut veya kronik zehirlenmelere neden olabildikleri gibi, özellikle bazı ürünlerde aroma ve kalite değişimleri meydana getirebilirler.

Pestisitler tarımsal ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile kullanılır. Ancak tüketici acısından sebep oldukları potansiyel sağlık riskleri nedeniyle kullanım miktarının mümkün olan en düşük seviyede tutulması ve son ürünlerdeki kalıntı miktarının belirli seviyelerin altında olması gerekmektedir.

PESTİSİT ANALİZ HİZMETLERİMİZ

Meyve ve sebzelerde, kuru gıdalarda, yem ve yem katkı maddelerinde, et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, hayvansal ve bitkisel yağlarda pestisit analizi yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda gaz kromotografi (GC/MS,HS-GC/MS-GCMS/MS) ve sıvı kromotografı (LC-MS/MS) cihazlarının kullanıldığı metotlar yüksek hassasiyet ve seçicilikleri nedeniyle pestisit analizlerinde kullanılmaktadır. Çalışma yöntemi olarak uluslararası kabul görmüş olan QuEChERS Metodu (hızlı, kolay, ucuz, etkili, sağlam, güvenli) tercih edilmektedir. Daha hızlı sonuçlar verebilmek açısından bünyemizde 2 adet LC-MS/MS, 2 adet GC/MS,HS-GC/MS ve 1 adet GCMS/MS cihazları mevcuttur.