AdresHal Mah. Turgut Özal Bulv. Mertoç Sitesi E Blok No:131 Akdeniz / MERSİN

KİMYASAL ANALİZ LABORATUVAR BİRİMİ

Kimyasal reaksiyonlar ile gerçekleştirilen analizlere kimyasal analiz ismi verilmektir. İyonların veya ilgilenilen maddelerin cinsinin veya tespitinin (var/yok) öğrenilmesi adına yapılan analizler kalitatif analiz, aranılan bileşenin miktar tespiti için yapılan analizler ise kantitatif analizlerdir.

KİMYASAL ANALİZLER NEDEN YAPILMALIDIR?

Artan dünya nüfusu ile paralel olarak gıdanın önemi de sürekli artmaktadır. Gıdanın artan önemi ile birlikte güvenli gıda ve tüketici sağlığı yüksek derecede önem kazanmıştır. Gıda güvenliğinin ve kalite kontrolünün sağlanması tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

KİMYASAL ANALİZ HİZMETLERİMİZ

Kalite politikamız doğrultusunda analitik ve enstrümental analizlerle gıda ve yem numunelerinin kimyasal özellikleri tespit edilmektedir. Kimyasal analiz laboratuvarımızda gıda, gıda katkı, yem ve yem katkı maddelerinin yapıtaşlarını, besin öğelerini, enerji değerlerini, ürün işlenmesi ve depolanması sırasındaki yapısal değişiklikleri incelenmektedir.

Kimyasal analiz laboratuvarında kullanılan HPLC-FLD, HPLC-RID, HPLC-PDA UV-VIS GC-FID -gibi son teknolojiyle donatılmış cihazların yanında tüm laboratuvar cihazlarımız ve malzemelerimiz akredite kurumlar tarafından kalibrelidir.

Kimyasal analiz laboratuvarında tecrübeli kadromuz ile ulusal veya uluslararası kabul görmüş metotları valide ederek 200’ye yakın kalitatif ve kantitatif analizi müşteri ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdalarda; enerji hesabı, diyet lifi, yağ asitleri kompozisyonu, etanol, metanol tayini, ham selüloz, nişasta aranması, nişasta miktarı, uv ışığı altında özgül soğurma, sterol kompozisyonu, saflık, ham yağ, kafein, uçucu yağ, şeker kompozisyonu, protein tayini, PAH, HMF ve organik asit tayini kimyasal laboratuvarında yapılan analizlerden bazılarıdır.

KATKI LABORATUVARI

Gıda katkı maddesi; Besleyici değeri olsun veya olmasın, tek başına gıda olarak tüketilmeyen ve gıdanın karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, teknolojik bir amaç doğrultusunda üretim, muamele, işleme, hazırlama, ambalajlama, taşıma veya depolama aşamalarında gıdaya ilave edilmesi sonucu kendisinin ya da yan ürünlerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak o gıdanın bileşeni olması beklenen maddelerdir.

KATKI ANALİZLERİ NEDEN YAPILMALIDIR?

Artan nüfus ve gelişen endüstri ile gıda üretimi ve işlenmesi sırasında katkı maddelerinin kullanımı yüksek oranda artmıştır. Gıda katkı maddelerinin kullanımının çeşitlenerek yaygınlaşması, insan sağlığı ve ekonomik açıdan oluşabilecek risklerinde arttırmaktadır.

Gereğinden fazla kullanılan/tüketilen katkı maddeleri, doğal bile olsa insan sağlığını ve gıdanın teknolojik özelliğini bozabilmektedir. Bu yüzden muhtemel olumsuzlukları en aza indirmek gerekir. Bu ise, katkı maddelerinin nitel ve nicel analizlerinin yapıldığı etkili bir kontrol sistemiyle gerçekleştirilir.

KATKI ANALİZ HİZMETLERİMİZ

Katkı laboratuvarında gıdalarda nitrit, nitrat, koruyucu, antioksidan, kükürtdioksit, kafein vb. katkı analizleri güvenilir analiz yöntem ve teknikleri ile yapılmaktadır.

Katkı analiz kullanılan HPLC-FLD, HPLC-RID, HPLC-PDA UV-VIS GC-FID -gibi son teknolojiyle donatılmış cihazların yanında diğer tüm laboratuvar cihazları ve malzemeleri akredite kurumlar tarafından kalibrelidir.

Gıda sektörü dinamik bir sektördür. Bu bilincin farkında bir laboratuvar olarak, bilimsel gelişmeleri ve gelişen teknolojiyi yakından takip etme yoluyla, her geçen yıl analiz çeşitliliğini artırarak ve uygulanmayan analizleri yapılır duruma getirerek analiz kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak hedefimizdir.