AdresHal Mah. Turgut Özal Bulv. Mertoç Sitesi E Blok No:131 Akdeniz / MERSİN

MİKOTOKSİN NEDİR?

Mikotoksinler, birçok küf tarafından özellikle de Aspergillus, Penicillium ve Fusarium küfleri tarafından üretilen toksik (zararlı) maddelerdir. Mikotoksinler gözle görünmezler, tatsızdırlar, yüksek sıcaklıklara ve uzun saklama sürelerine dayanıklıdırlar.

MİKOTOKSİN ANALİZLERİ NEDEN YAPILMALIDIR?

Küfler uygun koşulların (sıcaklık, nem vb.) bulunduğu ortamlarda ham, yarı işlenmiş veya işlenmiş materyalde çoğalarak bir yandan ürünün nitelik ve niceliklerini değiştirerek bozulmasına neden olmakta, diğer yandan da insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip mikotoksinleri oluşturmaktadır. Mikotoksinler sadece ticari bir problem olarak değil aynı zamanda, sağlığı tehdit eden ciddi bir tehlike olarak da görülmeli ve değerlendirilmelidir.

İnsanlar ya mikotoksinlerle kirlenmiş gıdaların tüketilmesiyle ya da mikotoksinlerle kirlenmiş yem ve yem hammaddeleri ile beslenen hayvanların et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünlerinin tüketilmesi sonucu mikotoksinlere maruz kalırlar.

Gıda ve yemlerde bulunan, insan ve hayvanların sağlığı için risk oluşturan başlıca mikotoksinler; Aflatoksinler (AFB1, B2, G1, G2, M1), Okratoksinler, Zearalenon, Fumonisinler, Trikotesenler (T-2 toksin, deoksinivalenol), ve ergot alkaloidleridir.

Sağlık üzerinde ciddi etkileri nedeni ile gıdalarda maksimum mikotoksin içerikleri belirlenmiş ve birçok ülke tarafından bu değerler yasal mevzuatlarına konulmuştur.

Aflotoksinler; özellikle sert kabuklu meyvelerde (antep fıstığı, yerfıstığı, badem, fındık… vb.) kurutulmuş meyvelerde (incir, üzüm …vb.), tahıl ve tahıl ürünlerinde (buğday arpa pirinç, mısır..vb), baharatlarda, kakaoda, kurutulmuş otlarda ve hayvansal gıdalarda (süt, peynir..vb) bulunabilirler.

Okratoksinler Aspergillus ve Penicillium cinsi küflerin ikincil metabolitleridir En sık bulunan ve en toksik olanı okratoksin A'dır. Okratoksinler (OTA); arpa, mısır, buğday, çavdar ve yulafın yanı sıra fasulye, incir, kuru üzüm, zeytin, kabuklu yemişler, kahve tohumu, baharatlar, şarap ve greyfurt suyunda da bulunabilmektedirler.

Zearalenon (ZON)ve Deoksinivalenol (DON); mısır, arpa, yulaf, buğday ve darılarda yaygın olarak bulunabilirler.

Fumonisinler özellikle mısır ve mısır bazlı gıdalarda bulunabilirler. Patulin ise özellikle elma, elmadan üretilmiş ürünlerde, meyve suyu, meyve suyu konsantrelerinde ve pulplarında bulunabilmektedir.

MİKOTOKSİN ANALİZ HİZMETLERİMİZ

Mikotoksin analizleri, toksinlerin kimyasal yapılarından ve üründen zor ayrılmalarından dolayı, hassasiyet gerektiren bir çalışmadır.

Mikotoksin Laboratuvarımızda gıdalarda ve yemlerde mevzuatlarda yer alan hayvan ve insan sağlığı için tehlike yaratacak tüm mikotoksin analizleri HPLC-MultiFluorance Detector, HPLC-Photodiode Array Detector sistemlerinde TS, TGK, ulusal ve uluslararası metotlar kullanılarak hızlı, kaliteli ve güvenilir olarak yapılmaktadır.

Ayrıca kullanmış olduğumuz analiz metotlarımızın güvenirliliğini garanti altına almak amacı ile %100 başarı hedefli olarak ulusal ve uluslararası yeterlilik ve karşılaştırma testlerine periyodik olarak katılmaktayız.

Mikotoksin Laboratuvarında tahıl, bakliyat, baharat, kurutulmuş meyve, distile alkollü içki, alkolsüz içecek, deniz mahsulleri, yem, yem katkı …vb. ürünlerde Aflatoksin (B1, B2, G1, G2, M1), okratoksin A, zearalenon, fumonisin, deoksinivalenol, patulin, histamin analizleri yapılmaktadır.